Weekend Menü

Freitag - Sonntag / 18. - 20. Januar


Freitag - Küche ab 17 bis 22 Uhr

Samstag - Küche ab 14.30 bis 21 Uhr

Sonntag - Küche ab 14.30 bis 21 Uhr